loading

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. PZU wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczenie chroni więc z jednej strony majątek sprawcy szkody, z drugiej natomiast gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń. Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej (tj.: Austria, Belgia, Bułgaria, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Węgry, Malta, Litwa, Łotwa, Cypr, Czechy, Estonia, Słowacja, Słowenia, Polska) oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji.

 

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC zapewnia wypłatę odszkodowania, gdy Twój pojazd lub jego wyposażenie ulegną uszkodzeniu lub utracie wskutek:
 

 • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z pochodzącymi z zewnątrz pojazdu: przedmiotami, zwierzętami, osobami lub innymi pojazdami;
 • zdarzeń losowych, np. powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwaniu lub zapadania się ziemi;
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu;
 • działania osób trzecich, np. wandalizmu;
 • uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz był wymagany potrzebą udzielenia pomocy medycznej; kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia;
 • uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe w Polsce oraz na terytorium pozostałych państw Europy, Algierii, Iranu, Iraku, Maroka, Izraela oraz Tunezji.

 

Ubezpieczenie PZU Auto Pomoc

Stłuczka, awaria czy pusty bak paliwa. Takie sytuacje spotykają codziennie setki kierowców na drodze. Muszą sami wymienić koło czy przejść kilka kilometrów do stacji benzynowej. A co robisz, kiedy spotka to Ciebie? Na pewno podwijasz rękawy i myślisz sobie w duchu „Czy ktoś nie mógłby tego zrobić za mnie?”. PZU Auto Pomoc powstało właśnie po to, żeby w trudnych sytuacjach na drodze zająć się wszystkim za Ciebie.

 

Zorganizujemy za Ciebie wiele spraw i pokryjemy koszty:
 

 • holowania lub naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia
 • pojazdu zastępczego
 • noclegów lub kontynuacji podróży
 • parkingu
 • opieki nad dziećmi
 • opieki nad zwierzętami
 • wymiany koła lub naprawy opony
 • doładowania akumulatora
 • wymiany przepalonej żarówki
 • otwarcia samochodu w razie zatrzaśnięcia w nim kluczyków
 • dostarczenia paliwa, jeżeli zabraknie Ci go w drodze


Dzwoń do nas w każdej, nawet nietypowej sytuacji na drodze, w której możesz potrzebować pomocy. Zajmiemy się Tobą w przypadku kolizji, wypadku, kradzieży pojazdu, a nawet choroby czy urazu ciała kierowcy lub pasażera.

 

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce i poza jej granicami. Ochroną ubezpieczeniową objęci są kierowca oraz pasażerowie ubezpieczonego pojazdu.


Zaletą ubezpieczenia jest niska składka i szeroki zakres ochrony udzielanej pasażerom oraz kierowcy pojazdu, nawet jeśli jest on sprawcą zdarzenia. Suma ubezpieczenia dla umów zawieranych przez PZUonline wynosi 10 000 zł.

 

Ubezpieczenie NNW MAX

NNW Max to ubezpieczenie obejmujące największe trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków samochodowych, takie jak śmierć i niezdolność do pracy. Ubezpieczenie to jest uzupełnieniem ubezpieczenia NNW. NNW Max chroni konkretną osobę, będącą kierowcą lub pasażerem jakiegokolwiek pojazdu. Zaletą ubezpieczenia jest wysoka suma ubezpieczenia przy stosunkowo niskiej składce, szeroki zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej (wszystkie państwa świata) oraz gwarancja wypłaty wysokiej sumy ubezpieczenia przez lidera na polskim rynku ubezpieczeniowym, nawet jeśli kierowca jest sprawcą wypadku i niezależnie od tego czy odszkodowanie zostało wypłacone z innego posiadanego ubezpieczenia NNW. W PZUonline zawierana jest umowa indywidualna, w której ochroną ubezpieczeniową objęta jest jedna osoba wskazana podczas zawierania umowy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia dla umów zawieranych przez PZUonline wynosi 100 000 zł.

 

Ubezpieczenie PZU AutoSzyba

PZU AutoSzyba zapewnia organizację oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby w ubezpieczonym pojeździe. Ubezpieczeniem objęte są szyby: czołowa, tylna oraz boczne. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe w Polsce oraz poza jej granicami.

Do góry